Išsaugotos paieškos (0)
Atsijungti
10
nuotraukų
Gatvės vaizdas

Parduodamas sklypas Griškabūdžio kel. 6, Novos k., 220.57 a ploto

Naujas
Karštas
Parduota
Išnuomota
Rezervuota
Kaina: 1,543,500 € (6,997.78 € / a)
Įsiminti
Tai yra preliminarus skaičiavimas. Domina detalesnė informacija?
Plotas
220.57 a
Plotas220.57 a
Adresas Griškabūdžio kel., Kauno r. sav., Novos k.
StatusasAktyvus
TipasSklypas
Pardavimas ar nuomaPardavimas
Aprašymas
KORONA VIRUSO „COVID-19“ LIGONINĖ IR REABILITACIJOS CENTRAS

Pastatų kompleksas yra 2,2 ha plote, pušyno apsuptyje, Kauno rajono Novos kaime. Bendras pastatų plotas yra 4459 m2.
Kompleksas yra idealus norint sukurti ligoninę ar sveikatos ir reabilitacijos centrą žmonėms, infekuotiems SARS-CoV-2 koronavirusu (2019-nCoV), jų gydymo tikslais. Po gydymo vieta yra ideali sveikatingumo ir reabilitacijos procedūroms gryname ore spygliuočių miškuose. Vietą supa pušynas. Geros būklės pastatai ir pamatai. Labai rami ir patogi vieta. Kompleksas randasi patogioje vietoje prie Kauno miesto, tačiau, saugiu atstumu nuo tankiai apgyvendintų vietų.
Pastatų kompleksas jau turi registruotą sveikatingumo paskirtį. Patogus privažiavimas greitkeliu, tiesioginis greitkelis iš/į Kauno ir Kauno tarptautinio oro uosto. Tarptautinis Kauno oro uostas palaiko tiesioginius skrydžius į Europos sostines ir didžiuosius miestus. Vietą galima išplėsti iki 20 ha, iš kurios galima patekti į Nemuno vingį. Šilutės plentas yra vos už 800 metrų. 25 km iki Kauno miesto!

PANDEMIJOS LAIKOTARPIU:
Pastatų kompleksą galima lengvai naudoti kaip ligoninę, kurioje daugybė žmonių gali būti izoliuoti ir savarankiški.
PO PANDEMIJOS:
Susirgusieji turi plaučių pažeidimus (kaip rodo Kinijos patirtis), todėl jiems atsigauti yra idealus pušų miško oras, kuriame gausu deguonies, be to, teritorijoje yra daug šaltinių su geriamuoju mineraliniu vandeniu.
KOMPLEKSAS TURI DIDELĘ SOCIALINĘ REIKŠMĘ IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO GALIMYBĘ. Tai aktualu tiek pandemijos metu, tiek po jos. Prisidėti atkuriant šimtų tūkstančių žmonių kūną visame pasaulyje ir Europoje. Ateityje šie skaičiai gali pasiekti ir milijonus.
Kviečiame bendradarbiauti su sveikatos, komercinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, ir visais, kurie nori prisidėti gelbėjant žmoniją nuo koronaviruso SARS-CoV-2 (2019-nCoV) ir COVID-19. Galimos visos visuomenei ir suinteresuotiems žmonėms naudingos bendradarbiavimo galimybės.
PAGRINDINĖ INFORMACIJA:
· Adresas – Kauno r., Zapyškio sav., Novos k., Griškabūdis road;
· Žemės plotas - 2.2 ha (su galimybe praplėsti iki 20 ha);
· Bendras pastatų kompleksų plotas - 4459 m2;
· Pastatų skaičius komplekse - 5.

DETALI PASTATŲ INFORMACIJA:
· Bendrabučių pastatas (pacientų apgyvendinimas) - 1927 m2;
· Administracinis pastatas (medicininės procedūros ir pacientų apgyvendinimas) - 986 m2;
· Valgykla (maisto zona) - 831 m2;
· Medicininė laboratorija (Medicininės diagnostikos ir tyrimų zona) - 292 m2.
· Išoriniai pastatai (aptarnaujantys) - 156 m2;
· Boilerinė (šildymas, krematoriumas) - 216 m2;
· Transformatorinė – 40 m2;
· Vandens bokštas;
· Siurblinė.
· Stovėjimo aikštelė 0.5 ha.

VISOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS:
Elektra - įvesta;
Dujos - įvesta;
Vanduo - įvestas;
Gydymo priemonės.

Galime apsvarstyti bet kokią bendradarbiavimo formą nuo pardavimo iki nuomos. GALIMAS ATSISKAITYMAS BTC, ETH IR KITOMIS KRIPTOVALIUTOMIS!

Gaudami labdaros paramą iš savininko, kriptovaliutos socialinio tinklo „Yuppex“, už visą operacijos sumą, esame pasirengę paaukoti projekto žetonus, skirtus toliau plėtoti ir populiarinti ligoninę „COVID-19“, atkūrimo ir reabilitacijos centrą, kaip mūsų socialinės atsakomybės ženklą.

ATSTUMAI:
~25 km iki Kauno;
~ 6,3 km iki Kauno r. Ežerėlio lopšelio-darželio;
~ 2,7 km iki Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos;
~ 8,8 km iki parduotuvės „Aibė”, Lekėčiai.

КОРОНАВИРУС COVID-19 ГОСПИТАЛЬ, ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Комплекс зданий расположен на участке площадью 2,2 га в окружении соснового леса в селе Новос, Каунасский район.
Общая площадь зданий составляет 4459 кв.м.

Комплекс идеально подходит для создания Госпиталя, оздоровительно-реабилитационного центра для людей зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV) с целью их лечения. После окончания лечения место идеально подходит для оздоровительно-реабилитационных процедур на свежем воздухе хвойного леса. Место окруженное сосновым лесом. Здания и фундаменты в хорошем состоянии. Очень тихое и уютное место. Находится в удобной близости от города Каунас, но на безопасном расстоянии от густонаселенных районов.
Целевое назначение уже имеет оздоровительный статус.

Международный Аэропорт Каунас имеет прямые рейсы в Европейские столицы и большие города.

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:
Комплекс зданий легко может быть использован как Госпиталь, где можно изолированно и автономно разместить большое количество людей.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПАНДЕМИИ:
Переболевшие, как показывает китайский опыт, имеют поражения легких, для их восстановления идеально подойдет чистый, богатый кислородом воздух соснового леса и минеральные источники, которые есть в этой местности..

КОМПЛЕКС ИМЕЕТ ВЫСОКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. Актуален как в период Пандемии, так и после нее. Для оказания помощи по восстановлению организма у сотен тысяч людей по всему миру и Европе. В будущем это могут быть Миллионы.

Приглашаем к сотрудничеству Организации Здравоохранения, Общественные организации, Фонды, Коммерческие организации и всех, кто желает принять участие в спасении Человечества от Коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV) и COVID-19. Возможны любые варианты сотрудничества, полезные обществу и заинтересованным людям.

Хороший доступ к трассе, прямое шоссе к/от г. Каунас и Международному аэропорту Каунас.
Существует возможность расширить участок до 20 га, который имеет выход к излучине Немана.
Расстояние до шоссе Шилуте всего 800 метров.
25 км до города Каунаса!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес - Каунасский р. сав., поселок Запишки, деревня Новос, дорога Гришкабудис;
Площадь участка - 2,2 га; (Масштабируемость до 20 Га)
Общая площадь - 4459 кв.м .;
Основные строения участка - 5.

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТРОЙКАХ:
Спальный корпус (Размещение пациентов) - 1927 кв.м .;
Административное здание (Лечебные процедуры и размещение пациентов) - 986 кв.м;
Столовая (Зона питания) - 831 кв.м .;
Медицинская Лаборатория (Зона медицинской диагностики, тестов, исследований) - 292 кв.
Хозяйственные постройки (Зона техобслуживания) - 156 кв. М .;
Котельная (Отопление, Крематорий) - 216 кв. М .;
Трансформатор - 40 кв.м;
Водонапорная башня;
Насосная станция.
Паркинг 0,5 га.

Заведены все Коммуникации:
Электричество - в наличии;
Газ - в наличии;
Вода - в наличии;
Очистительные сооружения.

Можем рассмотреть любую форму сотрудничества от продажи до аренды.
ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ ПОКУПКУ КРИПТО ВАЛЮТОЙ BTC, ETH ИЛИ ДРУГОЙ ВАЛЮТОЙ!

В виде благотворительной поддержки со стороны собственника, криптовалютой социальной сети Yuppex на всю сумму сделки мы готовы пожертвовать Токены проекта для дальнейшего развития и популяризации Госпиталя COVID-19, Центра восстановления и реабилитации, как знак нашей социальной ответственности.

CORONAVIRUS COVID-19 HOSPITAL, CENTER FOR RESTORATION AND REHABILITATION

The complex of buildings is located on a 2.2 ha site surrounded by a pine forest in the village of Nova, Kaunas District. The total area of ​​the buildings is 4459 m2
The complex is ideal for creating a Hospital, a health and rehabilitation center for people infected with the SARS-CoV-2 coronavirus (2019-nCoV) for the purpose of their treatment. After treatment, the place is ideal for wellness and rehabilitation procedures in the fresh air of coniferous forests. A place is surrounded by a pine forest. Buildings and foundations in good condition. Very quiet and comfortable place. It is located in a convenient proximity to the city of Kaunas, but at a safe distance from densely populated areas.
The intended purpose already has a health status. Kaunas International Airport has direct flights to European capitals and big cities. Good access to the highway, direct highway to / from Kaunas and Kaunas International Airport. It is possible to expand the site to 20 hectares, which has access to the bend of the Nemunas. Šilutė highway is just 800 meters away. 25 km to the city of Kaunas!
DURING THE PANDEMIC PERIOD:
The complex of buildings can easily be used as a hospital, where a large number of people can be isolated and autonomous.

AFTER THE END OF PANDEMIA:
Having been ill, as the Chinese experience shows, they have lung lesions, for their recovery the clean, oxygen-rich air of the pine forest and the mineral springs in this area are ideal.

COMPLEX HAS A HIGH SOCIAL SIGNIFICANCE AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS. It is relevant both during the Pandemic and after it. To help restore the body in hundreds of thousands of people around the world and Europe. In the future, it could be Millions.
We invite you to cooperate with Health Organizations, Non-Governmental Organizations, Funds, Commercial Organizations and everyone who wishes to take part in saving Mankind from Coronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) and COVID-19. Any options for cooperation that are useful to society and interested people are possible.

GENERAL INFORMATION:
· Address - Kaunas district, Zapyškis town, Nova village, Griškabūdis road;
· Land area - 2.2 ha; (Scalability up to 20 ha)
· Total area - 4459 m2;
· The main structure of the site - 5.

DETAILED BUILDING INFORMATION:
· Dormitory building (Patient accommodation) - 1927 m2;
· Administrative building (medical procedures and accommodation of patients) - 986 m2;
· Dining Room (Food Zone) - 831 m2;
· Medical Laboratory (Zone of medical diagnostics, tests, research) - 292 m2.
· Outbuildings (Maintenance Zone) - 156 m2;
· Boiler room (Heating, Crematorium) - 216 m2;
· Transformer – 40 m2;
· Water tower;
· Pumping station.
· Parking 0.5 ha.

ALL COMMUNICATIONS ARE ESTABLISHED:
Electricity - available;
Gas - available;
Water - available;
Treatment plant.

We can consider any form of cooperation from sale to rental. YOU CAN PAY PURCHASE OF A CRYPTO CURRENCY BTC, ETH OR ANOTHER CURRENCY!

In the form of charity support from the owner, the cryptocurrency social network Yuppex for the entire amount of the transaction, we are ready to donate project tokens for the further development and popularization of COVID-19 Hospital, the Center for Recovery and Rehabilitation, as a sign of our social responsibility.
Trumpa nuoroda : https://www.capital.lt/lt/realty-p209400
P.K. 81/0
Įsiminta: 0
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui
Susijusios paieškos